7 m/s n-n/ø, overcast with sunny periods. 4mm rain overnight.
3 steinkobbe, 42 ærfugl, 147 storskarv, 1 spurvehauk, 100 gråmåke, 45 sildemåke,
3 svatbak, 8 kråke, 3 ravn, 3 blåmeis, 5 kjøttmeis, 3 trekryper, 50 gjerdesmett, 2 gransanger,
50 fuglekonge, 10 munk, 15 rødstrupe, 5 svarttrost, 10 jernspurv, 2 linerle, 12 heipiplerke,
5 bokfink, 10 bjørkefink and 12 grønnsisik.
32 birds were ringed: 1 trekryper, 7 gjerdesmett, 10 fuglekonge, 1 gransanger, 4 rødstrupe,
1 svarttrost, 2 jernspurv, 1 bokfink and 5 grønnsisik.

Chris