8 m/s ø, overcast with sunny periods.
10 steinkobbe, 7 havsule, 172 storskarv, 1 spurvehauk, 100 gråmåke, 57 sildemåke, 7 kråke,
2 ravn, 2 blåmeis, 5 kjøttmeis, 2 trekryper, 50 gjerdesmett, 50 fuglekonge, 5 løvsanger,
5 gransanger, 10 munk, 20 rødstrupe, 3 svarttrost, 6 måltrost, 4 jernspurv, 2 linerle,
7 heipiplerke, 10 sivspurv, 5 bokfink, 12 bjørkefink, and 20 grønnsisik.
39 birds were ringed: 11 gjerdesmett, 14 fuglekonge, 1 løvsanger, 1 gransanger, 2 munk,
5 rødstrupe, 2 måltrost, 2 sivspurv, 1 bjørkefink, and 2 grønnsisik.

Chris