6 m/s n-n/ø, 4 mm of rain overnight, overcast with sunny spells, 5 mm rain 14.15-14.45.
77 storskarv, 16 ærfugl, 6 spurvehauk, 100 gråmåke, 55 sildemåke, 3 svartbak, 4 ravn, 16
kråke, 5 kjøttmeis, 4 blåmeis, 8 trekryper, 60 gjerdesmett, 50 rødstrupe, 5 svarttrost, 3
måltrost, 20 munk, 5 hagesanger, 5 løvsanger, 2 gransanger, 60 fuglekonge, 5 jernspurv,
20 heipiplerke, 2 linerle, 10 grønnfink, 120 grønnsisik, 10 bokfink, 5 bjørkefink and 5 sivspurv.
49 birds were ringed: 3 spurvehauk, 11 gjerdesmett, 11 fuglekonge, 1 løvsanger, 1 gransanger,
1 munk, 9 rødstrupe, 2 svarttrost, 1 måltrost, 1 jernspurv, 1 heipiplerke,1 sivspurv and 6 grønnsisik.

Chris