4 m/s n-n/ø overcast with periods of sun.
70 storskarv, 3 toppskarv, 20 ærfugl, 1 vandrefalk, 100 gråmake, 30 sildemåke, 5 svartbak,
5 ravn, 8 kråke, 4 kjøttmeis, 6 blåmeis, 8 trekryper, 50 gjerdesmett, 40 rødstrupe, 20 munk,
1 hagesanger, 6 løvsanger, 60 fuglekonge, 1 jernspurv, 50 heipiplerke, 4 linerle, 20 grønnfink,
10 grønnsisik, 10 brunnsisik, 10 bokfink, 10 bjørkefink and 5 sivspurv.
57 birds were ringed: 2 trekryper, 9 gjerdesmett, 11 rødstrupe, 1 svarttrost, 6 munk, 1 hagesanger,
2 løvsanger, 16 fuglekonge, 1 jernspurv, 1 grønnfink, 1 grønnsisik, 1 bokfink, 2 bjørkefink
and 3 sivspurv.

Chris