6 m/s n-nø broken cloud.
20 havsule, 50 gråmake, 25 sildemåke, 62 stoskarv, 16 ærfugl, 2 spurvehauk, 100 fuglekonge,
50 munk, 100 gjerdesmett, 1 s/h fluesnapper, 7 trekryper, 3 flaggspett, 5 kråke, 6 kjøttmeis,
4 blåmeis, 75 rødstrupe, 20 heipiplerke.
84 birds were ringed: 2 spurvehauk, 2 blåmeis, 3 trekryper, 17 gjerdesmett, 18 rødstrupe,
2 måltrost, 8 munk, 1 hagesanger, 2 løvsanger, 3 gransanger, 24 fuglekonge, 1 s/h fluesnapper
and 1 bjørkefink.

Chris