3 m/s n/v overcast then sunny.
1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 90 storskarv, 100 fugelkonge, 50 gjerdesmett, 50 bjørkefink, 100 munk,
30 brunsisik, 100 rødstrupe, 30 sivspurv.
86 birds were ringed: 2 flaggspett, 1 trekryper, 9 gjerdesmett, 20 rødstrupe, 1 svarttrost,
2 måltrost, 14 munk, 1 gransanger, 30 fuglekonge, 1 grønnsisik, 2 brunsisik, 2 bjørkefink
and 1 sivspurv.

Chris