10 m/s vsv, broken cloud and sunny with rain 16.00 – 16.30, 1mm
150 storskarv, 200 heipiplerke, 100 sivspurv. 99 birds ringed: 3 gjerdesmett, 34 rødstrupe,
3 munk, 1 møller, 1 gråfluesnapper, 5 jernspurv, 38 heipiplerke, 1 grønnsisik, 2 brunsisik,
1 bjørkefink, 9 sivspurv.

Chris