6 m/s n, broken cloud and sunny with 2 light showers.
Large numbers of fuglekonge, gjerdesmett, løvsanger and gransanger arrived overnight.
158 birds ringed: 1 flaggspett, 28 gjerdesmett, 42 rødstrupe, 3 måltrost, 6 munk, 3 hagesanger,
1 møller, 13 løvsanger, 5 gransanger, 39 fuglekonge, 2 gråfluesnapper, 1 svarthvitfluesnapper,
1 trepiplerke, 1 grønnsisik, 1 brunsisik, 1 bokfink, 1 bjørkefink, 9 sivspurv.

Chris