9 m/s sv, sunny then showers 12.45 – 16.45 & 19.00 – 21.00, 6mm
71 birds ringed: 4 gjerdesmett, 33 rødstrupe, 1 måltrost, 10 munk, 1 hagesanger, 2 løvsanger,
5 fuglekonge, 1 svarthvitfluesnapper, 6 jernspurv, 4 bokfink, 1 bjørkefink, 3 sivspurv.

Chris