5 m/s n-n/ø broken cloud then sun.
Terje, Hans-Erik, Fredrik, Ulf and Tore visited for the day. 1 smålom, 1 fjelljo, 3 spurvehauk,
9 musvåk, 1 fjellvåk, 1 vandrefalk, 1 dvergfalk, 1 heilo, 1 enkeltbekkasin, 20 myrsnipe, 2 brushane, 20 gråmake, 10 sildemåke, 5 svartbak, 1 lomvi, 1 ringdue, 1 jordugle, 2 nattravn, 5 flaggspett, 5 sanglerke, 60 låvesvale, 2 taksvale, 5 ran, 5 krake, 2 kjøttmeis, 1 blåmeis, 3 trekryper, 100 gjerdesmett, 200 rødstrupe, 1 måltrost, 100 munk, 5 trepiplerke, 150 linerle, 2 vintererle, 100 grønnsisik, 30 gråsisik, 100 bjørkefink and 50 sivspruv.
186 birds were ringed: 2 nattravn, 3 flaggspett, 3 trekryper, 26 gjerdesmett, 40 rødstrupe,
3 måltrost, 13 munk, 2 hagesanger, 4 løvsanger, 3 gransanger, 66 fuglekonge, 1 gråfluesnapper, 3 jernspurv, 1 grønnfink, 3 brunsisik, 4 bokfink, 3 bjørkefink and 6 sivspurv.

Chris