Nok en brukbar dag for ringmerkingen. NØ 5 om morgenen som iløpet av
dagen spaknet til helt vindstille. Lettskyet i morgentimene – sol fra 10-tiden.
Nok en 1K hunn spurvehauk fanget, samt en ny rørsanger og høstens første
gulsanger. Munk og løvsanger dominerte. Også i natt ble det spilt sang.
Totalt fikk vi 100 fugl: Spurvehauk 1, trepiplerke 2, rødstrupe 11, rødstjert 5,
rørsanger 1, gulsanger 1, møller 3, tornsanger 1, hagesanger 9, munk 35,
løvsanger 16, fuglekonge 6, gråfluesnapper 4, svarthvit fluesnapper 2,
trekryper 1, bjørkefink 1 og brunsisik 1.
Ulf reiste inn kl. 19, men er tilbake i morgen ettermiddag. Jeg forventer
besøk av Ragnar, Terje og Morten tidlig i morgen formiddag. Selv reiser jeg
inn tidlig ettermiddag sammen med disse, og da kommer Ulf ut igjen. Takk
for meg i denne omgang.

Jan