Vi spilte sang av flere Sylvia-arter natten igjennom. Våknet til NØ 7 og skyet vær. Godt med
fugl i morgentimene, og dette resulterte i høstens klart beste merketall så langt. Vinden holdt
seg fra nordlig kant til ut på ettermiddagen med stort sett skyet vær. Vindstille de siste
timene. En blåstrupe på førsterunden, 1 rørsanger og 1 sivsanger på andrerunden og 1
spurvehauk 1K hunn mot kvelden varmet godt i merkelisten. Merketallet endte til slutt på 129
fugl. Ellers var det løvsanger, Sylvia- sangere og fluesnappere som dominerte.
Ringlisten i dag: Spurvehauk 1, fuglekonge 8, løvsanger 24, sivsanger 1,
rørsanger 1, munk 25, hagesanger 8, tornsanger 2, møller 4, gråfluesnapper 9,
rødstrupe 12, blåstrupe 1, svarthvit fluesnapper 15, rødstjert 6, steinskvett 1,
trepiplerke 5, bjørkefink 5 og grønnfink 1.

Jan