En rolig dag både vindmesig og fuglemessig. Det hadde regnet noe gjennom
natten, så det ble ikke spilt noe sang i nattetimene. Svært liten trekkaktivitet
gjorde at ringmerkingstallet endte på 18 fugler. Men hyggelig med 2 tårnfalk
og 1 grankorsnebb i nettene – alle fanget i “Plassen”-dalen. Dagens merketall
ble som følger:
Tårnfalk 2, rødstrupe 1, rødstjert 2, løvsanger 3, møller 1, munk 4, hagesanger
2, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1 og grankorsnebb 1.

Jan