Stort sett stille og roligere vindforhold gjennom hele dagen. Tilskyende på formiddagen og litt
småyr av og til resten av dagen. Høstens første gjerdesmett ble merket, en løvsanger (2K+)
med dansk ring ble kontrollert og en ung tårnfalk hunn gikk i “Plassen”-nettet. Spilte sang av
munk og løvsanger fram til kl. 11. Dagens ringmerkingstall endte på 50: tårnfalk 1, tornskate
1, gjerdesmett 1,løvsanger 10, munk 17, hagesanger 8, tornsanger 1, møller 1, gråfluesnapper
1,rødstrupe 3, svarthvit fluesnapper 3, trepiplerke 1, brunsisik 2.

Jan