Endelig tilbake på øya etter våren, selv om det er bare for noen få dager. Sterkere tilbake ultimo
september – oktober. Godt å kjenne Færders grunn under føttene igjen. Ulf hentet meg inne på
Sandøsund kl. 14. Pent vær med SV 5-6. Det hadde vært brukbart med fugl i morgentimene.
Høstens første fuglekonger og trekrypere ble fanget. Tilsammen ble det ringmerket 53:
Trekryper 2, fuglekonge 3, løvsanger 28, munk 10, møller 1, gråfluenapper 3, rødstrupe 2,
svarttrost 2, trepiplerke 1, bjørkefink 1. Hittil i annet halvår er det nå ringmerket 310 fugler.

Jeg hadde med mitt bærbare lydanlegg, og vi spilte nattravn ved “Plassen” i halvannen time
om kvelden uten at dette ga noe resultat. Vinden hadde også økt litt (SV 8), noe som heller
ikke økte sannsynligheten for fangst. Anlegget ble flyttet til “Doble Fuglekonge”, og det ble
spilt Sylvia-sang gjennom natten.

Jan