Ikke det beste trekkværet med NØ 7 og klar himmel på morgenen. Sola fortsatte
hele dagen med skiftende bris. Vi startet dog med en hornugle hann i
ringmerkingsprotokollen og hadde en syngende rosenfink på oversiden av hytta
gjennom store deler av dagen. Fuglen ble aldri sett – bare hørt. Ellers lite å berette
fra fuglfronten.
Vi har nå klippet ned alle høye vendelrotplanter med mer som begynte å ta overhånd
på stien opp til dassen. Likeledes har vi stort sett frisert for gress og urter som vokste
opp i nederste nettlomme på de fleste av plassene.
Ulf trakk opp og satte på land sine 10 krepseteiner uten det store resultatet. Kun 3
sjøkreps og 3 svømmekrabber av arten M. depurator som resultat.
Det er for tiden utrolig mye vånd på øya. De spretter rundt overalt. Noen få
tistelsommerfugler ble også observert i løpet av dagen.
Ringmerkingstotalen ble på bare 11 fugler som fordelte seg slik; 1 hornugle
1 heipiplerke, 1 hagesanger, 2 munk, 5 løvsanger og 1 brunsisik.
Samtlige av oss 4 som ligger her nå reiser inn fra øya midt på dagen i morgen. Vi har
hatt et flott opphold og takker for oss!

Jan