Dagen startet som vanlig kl. 04.30. Svak vind NV 2 og temperatur 12,6 grader.
Det var meldt nedbør og utrivelig vær. Han der oppe hadde tenkt på oss og endret
Yr’s varsel til lettskyet pent vær med skiftende vind fra nord. Vinden snudde til
sydlig retning i løpet av dagen, men det bidro ikke til noen økning i trekk-
aktiviteten.

Det ble en lang og slitsom dag med lite fugl og lave ringmerkingstall. Noen
lyspunkter fikk vi tross alt med observasjoner av 2 tårnfalk i løpet av formiddagen.
Vi fikk også besøk av en sjelden gjest på denne årstiden, en 2K hunn grankorsnebb
ble ringmerket.

Totalt ble det ringmerket 15 fugl fordelt på svarttrost 1, løvsanger 5,
gråfluesnapper 1, brunsisik 4, hagesanger 1, tornsanger 1, trepiplerke 1, linerle 1.
Totalt er vi nå kommet oppe i 2156 ringmerkete fugler våren 2017.

Undertegnede brukte noe av den ledige tiden i dag til å registrere kontroller av
fugl i RingAccess. Den gamle pc’n er ubrukelig til slikt arbeid. Det blir venting og
atter venting fordi maskinen er alt for treg. Ser med lengsel frem til at en ny
maskin på plass.
Det er en god mangler i notatene på kontrollerte fugler. Det bør bli bedre med
registrering av biometriske data. Ny vekt er under innkjøp og skal brukes ved
kontroll og ringmerking av fugl. Det noteres også ukritisk inn kontroller på fugler
som er nymerkete på Store Færder bare noen få dager bak i tid. Dette er bare
tull og bør unngås hvis det ikke er spesielle ting dere vil at skal komme med
om f.eks. endringer i fuglens tilstand.

Værutsiktene for morgendagen ser noe usikre ut, men vi får håpe det beste.

Siste nettrunde ble gått kl. 23.30.

Vidar Gunnarsen