Dagen startet kl. 04.30 med disig skyet vær. Vind SSV 6 og temperatur på
12,7 grader. Morgentimene og formiddagen forløp med tett dis og lette regn-
byger. Den moderate nedbøren gjorde at vi greide å holde oppe hele nettrunden
uten noe problem for fuglene.
Værforholdene var av en slik art at vi hadde store forhåpninger til dagens trekk.
Det var lite fugl å observere, så vi måtte moderere forhåpningene etter hvert. Det
så lenge ut til at vil skulle slite med å merke mer en 20 fugl i dag.

Et solid plaster på såret dundret inn i nettet bak hytta kl. 05.00. En svartrødstjert
2K hunn ble ringmerket. Været endret seg utover dagen med lettskyet pent vær,
og vinden holdt stø kurs fra sørlig retning. Det dukket opp en del svaler og antall
fugl i nettene var økende mot ettermiddag og kveld. Det ble blandt annet ringmerket
en 2K hunn blåstrupe, og noe senere en tornskate hunn. Ytterligere en tornskate
ble observert.
Det som så ut til å bli en heller dårlig dag, endret seg til å bli den beste dagen med
ringmerkete fugler siden 19/5. Totalt ble det ringmerket 46 fugl fordelt på møller 1,
gransanger 1, løvsanger 17, munk 6, hagesanger 4, tornsanger 1, gulsanger 1,
rørsanger 1, svartrødstjert 1, gråfluesnapper 9, heipiplerke 1, tornskate 1,
blåstrupe 1, brunsisik 1. Totalen for våren 2017 er nu kommet opp i 2141 ring-
merkete fugler.
Til tross for den høye luftfuktigheten har det vært liten trekkaktivitet på
sommerfugler. Øya vrimler av vånd, og jeg kan ikke i mine mer en 50 år på
Store Færder huske noe lignende. Vånd er som kjent vertsdyr for flått som vi i
alle år har vært plaget av på Store Færder. Nå må de som har planer om opphold på øya i
sommer og høst ta sine forholdsregler.

Værutsiktene for morgendagen ser ikke så lovende ut. Vind fra V i natt som skal dreie
nordlig i morgentimene. Det er også meldt noe svaK nedbør det meste av dagen, så vi
får vurdere ståa i morgen tidlig. Siste runde ble gått kl. 23.30.

Vidar Gunnarsen