Dagen startet kl. 04.00 med svak vind fra NØ 3 og 13,1 grader. Tåka lå tett som grøt
med sikt på godt under 100 meter. Tåka lettet tidlig på formiddagen og vi fikk
varme og svak skiftende bris. Tidlig på ettermiddagen forsvant solen og vi fikk
overskyet, disig vær resten av dagen. Vinden dreide mot SSV styrke 4-5.

Trekket var totalt fraværende, men en vepsevåk ble sett overflygende tidlig på
morgenen. Det var forøvrig totalt tomt for fugl og det så dårlig ut for dagens
ringmerkingstall. Sent på ettermiddag/kveld dukket det imidlertid opp en del
låvesvaler og enkelte sangere. Totalt ble det ringmerket 14 fugl fordelt på
løvsanger 3, gråfluesnapper 1, brunsisik 1, hagesanger 1, tornsanger 1,
tornirisk 1, svarttrost 1, tornskate 1, gulsanger 1 og låvesvale 2. Låvesvalen
var ringmerkingsart for året. Totalt antall ringmerkede fugler for året 2017 er nå
kommet opp i 2095.

I går hadde vi godt sommerfugltrekk av admiral og et par tistelsommerfugler.
Helt stopp i dag med kun et par tistelsommerfugler. Det var stor fuktighet i natt,
og det var tydeligvis gunstig for en del nattsvermere. Ligustersvermer fanget i
nettet.
Værutsiktene for natten og morgendagen ser lovende ut, med svake sydlige
vinder og disig overskyet vær til langt ut på tirsdagen. Vi har ikke vært bortskjemt
med godt trekk og for mange bomber den siste uken. Vi trenger en opp-
muntring i morgen.

Sisterunden ble gått kl. 23.15.

Vidar Gunnarsen