Dagen startet med svak dis og klarvær kl. 04.00. Vind S 5 og temperatur
14,3 grader. Da det var mer fuktighet i luften så det lovende ut for bedring i
trekket, men vinden økte utover dagen til SSV 8-11. Vi fikk også besøk av
Tor med hammeren og 1 mm nedbør midt på dagen.
På grunn av den høye luftfuktigheten og sydllge vinder registrerte vi årets første
markerte trekk av Admiral. Vi observerte også enkelte Tistelsommerfugler. Sommer-
fuglene forsvant raskt fra øya på ettermiddagen.

Fugletrekket ble også i dag moderat, men den høye luftfuktigheten borget for at
det burde dukket opp noe Acrocephalus. Trekket uteble, men vi hørte varsellyd
av 1 Rørsanger. Dagens høydepunkt ble imidlertid 1 ringmerket 3k+ hunn Rosenfink.

Det ble i dag ringmerket totalt 20 fugl fordelt på Løvsanger 8, Gjerdesmett 1, Munk 3,
Gråfluesnapper 1, Rødstrupe 2, Hagesanger 3, Svarttrost 1, Rosenfink 1. Totalen
for 2017 er nu kommet opp i 2081 ringmerkede fugler. Siste runde ble gått
kl 23.30.

Vidar Gunnarsen