Dagen startet med lett overskyet vær med sol kl. 04.00. Skiftende vind fra VSV 5-6,
og temperatur på hyggelige 12 grader. Lite fugl på øya og skuffende lite trekk til tross
for svakt SV vinddrag gjennom natten. Vinden dreide rett syd midt på dagen og vi fikk
en skikkelig forsmak på sommeren med 20 grader i skyggen. Fugletrekket har stoppet
helt opp, men vi holdt nettene oppe hele dagen hvis det skulle dukke opp en bombe i
varmen og den sydlige vinden.

Hans Erik Karlsen og Terje Akselsen stakk innom stasjonen ved 10 tiden på sin runde
med sjøfugltelling på de andre øyene. De rapporterte om oppløftende funn av antall
reir med egg av hekkende Makrellterne (40) og Sildemåke (110) på Hoftøya.

Per Espen Fjeld forlot øya kl. 12.00 og Ulf og Jan Michaelsen kom ut kl. 17.30.

Vinden har holdt seg på S-SV av skiftende styrke stort sett hele dagen. Lite fugl på øya
i dag. Dette ga seg utslag i svært lavt antall ringmerket fugl. Jan kom inn med årets første
1K rugde som ble merket på sisterunden kl.23.30. Totalt 11 fugl ble merket,
fordelt på Løvsanger 4, Møller 2, Brunsisik 4, Rugde 1. Totalt for våren 2017 i dag
kommet opp i 2005 merkede fugler.

Vidar Gunnarsen