Våknet opp til knallblå himmel og vind styrke 4 fra NØ. Temperatur 10 grader.
Lite fugl i luften og på øya. De første rundene ga 7-8 fugl. Ringmerket
Dvergfluesnapper, Nattravn, Nattergal og Myrsanger, så det ble en bra start på
dagen. Vinden stilnet av utover formiddagen og en fiskeørn passerte øya. Vinden
dreide mot SØ 2-3 mot kvelden, og det ser lovende ut for morgendagen. Antall
ringmerkede fugl ble 27 fordelt på Nattravn 1, Nattergal 1, Rødstjert 1, Svarttrost 1,
Myrsanger 1, Gulsanger 1, Møller 2, Hagesanger 1, Løvsanger 9, Dvergfluesnapper 1,
Grønnfink 5, Brunsisik 3. Totalt merket vår 2017 er kommet opp i 1994.

Vidar Gunnarsen