Dagen startet med klarvær og sol med vind fra SV styrke 5-6. Økende til 7-8
fra NV utover dagen. Temp 9 grader. Tilskyende og kaldere på kvelden.
Thomas Nielsen dro inn kl.1330 samtidig som Ragnar Syvertsen og undertegnede
kom ut. Lite fugl på øya og ingen store bomber i dag. Ringmerket totalt 28 fugl
fordelt på Heipilerke 1, Trepiplerke 1, Linerle 1, Nattergal 1, Svarttrost 1,
Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gulsanger 1, Møller 2, Hagesanger 1, Munk 1,
Løvsanger 14, Gråfluesnapper 1, S/H fluesnapper 1. Totalt merkede våren 2017
er 1967 fugl

Vidar Gunnarsen