Søndag kveld lovet Yr tåke om morgenen og lettere fra 0900. Tåka lettet først rundt 1300
da tre av oss dro inn til land.

Ulf serverte nydelig økologisk (selvfølgelig) kaffe 0430 om morgenen. Nokså uvant og
behagelig for en pensjonist som lager kaffe til frua hver morgen.

Om morgenen var det tett, tett tåke og litt yr i lufta. Netta var fulle av vanndråper, noe de
var fram til 1200 – noe som selvfølgelig påvirket fangsten.
Førsterunden ga vel ikke 10 fugl en gang og det så litt dystert ut. Det ble allikevel en bra
dag med nesten 200 fugl totalt. Noe mer løvsanger, men fortsatt bra med møller, tornsanger,
hagesanger og svarthvit fluesnapper. De fire første gulsanger for året ble også ringmerket.

Terje og Fredrik tråkket flere turer til Speidersletta og skremte opp ei jordugle ved Speider-
sletta nord og fant en næringssøkende sivsanger i Sumpa. En rørsanger sang ved Bushen,
trolig den samme som Anders så og fotograferte søndag. To ringtrost hanner viste seg
ganske godt ved Trærne og ellers var det masse fugl over hele øya.

Ved 10-tiden hadde Hans Erik og Terje to piplerker som trakk mot nord ved Plassen. Den ene
ga lyd fra seg og var en perfekt lappiplerke.

Ulf avsluttet dagen alene på øya og fortalte 2130 at ringmerkingstotalen var kommet opp
193 fugler til da.

Terje Axelsen
(som også skrev inn søndag 14/5)