Vi reiser inn fra øya i dag med håp om avreise kl. 12. En stillere morgen med NNØ
3 og en temp- på rundt 4 grader. Førsterunden var litt positiv med 12 rødstruper og
1 gjerdesmett. De neste rundene ga også litt Phylloscopus i tillegg. Den beste merke-
dagen vår på hele uken vi har vært her til tross for tidlig stenging av nettene. Totalen
ble da 39 fugl; 2 linerle, 1 gjerdesmett, 20 rødstrupe, 11 gransanger og 5 løvsanger.

Jan