Nordlig vind, sol og kjølig morgen/formiddag. Rim på bakken inne på øya ved sol-
oppgang. Vinden snudde ettermiddag/kveld til SV. Nok en dag med lite trekkfugl.
To kaier på nordtrekk er ikke hverdags Minst én kjernebiter ga fra seg lokkelyd på
førsterunden. En 2K ringtrost hadde noen korte sangstrofer og sang også fra en
løvsanger som ble ringmerket kort etter. Dagens ringmerking; 1 linerle, 1 jern-
spurv, 2 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 måltrost, 1 løvsanger og 2 tornirisk. Totalt 9
fugler.

Jan