Regn og SSV 10 fra morgenen av med moderat sikt. Lite synlig trekkaktivitet.
Bare de vanlige fuglene med ring rundt foringsplassen. Det ble etterhvert opphold
i regnet, og nettene var fangstklare igjen fra 11.30-tiden. Gledelig nok ble de to
første av årets løvsangere fanget – store hanner med vingelengder på 70 og 71
mm. Vår andre kjernebiter på turen ble også snart fanget – denne også en hunn.
Skiftende vær utover dagen med stort sett NNV 5-8. Årets andre munk ble fanget
på kvelden, men stort sett relativ liten aktivitet dagen under ett. Dagens ring-
merking; 1 rødstrupe, 2 svarttrost, 6 måltrost, 1 munk, 4 gransanger, 2 løvsanger,
1 bjørkefink, 2 grønnsisik, 3 tornirisk og 1 kjernbiter. Tilsammen 23 fugler.

Jan