Det er kjølig over hele Nord-Europa, noe som gjenspeiler seg i meget dårlig trekk-
aktivitet hos småfuglene. Nordlige friske vinder kombinert med rel. lave tempera-
turer gjorde at dagstallet i ringmerkingsboka stoppet på kun 9 fugler i dag, og der
kun èn var nyankommet. 1 heipiplerke, 1 jernspurv og 7 tornirisk ble dagens
fasit. Fikk flyttet båten helt inn i havnen, siden det var svært lavt vann da vi ankom
øya på onsdag og måtte fortøye helt ytterst. Mye sol i dag også, og batteriet ble nok
en gang fulladet.

Jan