Kraftig vind hele dagen, vekslende fra VSV 14 m/s til SV 15 m/s og over til NV 13 m/s
Mye sol, men også endel skyer. Svært lite fugl i nettene og minimalt trekk ellers.
9 fugl ringmerket; 2 rødstrupe, 1 svarttrost, 1 bokfink, 4 tornirisk og 1 sivspurv.
Batteriet for strøm ble fulladet på ettermiddagen.

Jan