NV og sol på mårran, kjølig. Dreiende sv og skyet på ettermiddagen. Lite fugl hele dagen. Ringmerket 24 fugl. Observert den stabile jordugla, toppskarv, fjæreplytt, laksand, storlom, smålom og havhest.
Fikk tid til å rydde litt i nettgatene som resulterte i at “fuglekonge” ble forlenga med en 9-meter mot øst. Det såkalte “Smutthullet” produserte bedre enn orginalen i løpet av dagen. Rydda plass og satt opp et nett bak hytta også. Trua på mårradan. FKR