Fredrik ble henta av Anders i Sandøsund kl 1100. Aha hadde pressa her i 3 dager allerede.
Regn på mårran og sig av fugl hele dagen. Totalt 88 ringmerket. Rødstrupe
og gransanger dominerte. Årets første munk fikk ring. Obs jordugle bla. FKR