Reiste ut til øya sammen med Øistein Moholt for å sette opp garn.
Satt opp alle nett fram til trærne, men ikke blåstjert.
Det var ganske tett tåke, men øya var full av fugl.
Hundrevis av trost og finkefugl. Mens vi satt opp nett fanget og ringmerket vi
30 fugl. Jeg torde kun å ha Kopa oppe i 45 minutter og fanget 12 fugl der.
Ingen grønnfink!
Ringmerket: 9 bokfink, 8 rødstrupe, 3 fuglekonge, 3 svarttrost, 2 jernspurv,
2 grønnsisik, 1 rødvingetrost, 1 gransanger og 1 sivspurv.
Skremte opp 3 rugder og ei jordugle ved Plassen.
På vei inn gjorde vi et kort stopp på Hoftøya. Øya var full av trost. Over 100
rødvinge-/mål- og svarttrost. Det skvatt også ut jernspurver, rødstruper og
en gjerdesmett fra buskene. Ei vintererle fløy også over. Skremte opp ei rugde og en enkeltbekkasin.Fire par med viper hevdet revir. Det samme gjorde 3 par sandlo og en
enslig fjæreplytt satt på svaberget mot sør.
Terje