Dagens merking: Blåmeis 10, Fuglekonge 4, Rødstrupe 1, Svarttrost 1, Rødvingetrost 1, Sidensvans. Lite fugl i garna pga mye vind, men desto mer fugl sett på visuelt trekk både til lands og til vanns. De stasjonære rovfuglene gjennom hele uka fikk idag besøk av hønsehauk og jaktfalk. Bra med sjøfugl på ettermidagen etter at det blåste opp til SV-15, ikke minst svartbrynalbatross (!).

AHA