Hornugle i “plassen” på førsterunden. Litt alkefugl trakk ut fjorden i motvinden- Ellers brukbart med fugl i garna: Spurvehauk 1, Hornugle 1, Rødstrupe 40, Munk 2, Jernspurv 2, Grønnfink 1, Bokfink 1, Sivspurv 2, Kjøttmeis 1, Svarttrost 3, Rødvinge 3, Sidensvans 4, Fuglekonge 20, Gransanger 2, Trekryper 3, Stjertmeis 4, Gjerdesmett 24, Blåmeis 19, Gråsisik 9, Brunsisik 2, Grønnsisik 1. Totalt idag: 145

AHA