Satt opp runden til “triple” kl 08 etter at regnet ga seg. Mye sisik i garna fra kl 14 og utover.
Merking idag: Spurvehauk 1, Rødstrupe 3, Munk 1, Grønnfink 9, Bjørkefink 3, Sivspurv 1, Heipip 1,
Stillits 1, Svarttrost 6, Gråtrost 4, Dompap 4, Sidensvans 3, Fuglekonge 14, Trekryper 2,
Stjertmeis 7, Svartmeis 1, Blåmeis 7, Gjerdesmett 11, Brunsisik 29, Polarsisik 2, Gråssiik 91.
totalt: 203. Noen etterslengere på trekk: duetrost, vintererle og lappspurv. En fossekall fløy litt
fram og tilbake i båtbukta k 17 og ble “dagens fugl”.
AHA