Besetningsbytte i dag; Terje,Hans Erik og Bengt inn-Anders M. og Thomas ut.
Innom Hoftøya pv ut,belønnet med bl.a 15 fjellerke. Morgenbesetningen så bl.a 1 ad. havørn,
1 myrhauk og 1 jordugle før de dro. I løpet av 2-3 timer (regn på morgenen) merket de også 52 fugl
som følger; rødstrupe 2, gråtrost 1, munk 6, fuglekonge 2, stjertmeis 21, svartmeis 1, bjørkefink 2,
grønnfink 9 og grønnsisik 8.. 4869 rm. til nå i høst.

Thms