NØ 8 m/s og overskyet på morran. Pga. regn i natt røk nettene opp først ca. 09 i morges.
Startet med 16 nett (tom. Trærne + de 2 vd hytta) og økte til 26 (full runde) ca. kl. 13.
Bra fart i lufta utover dagen med nye høstrekorder for skogdue (17) og duetrost (95).
Nevner også myrhauk, vintererle, 12 sidensvans og 250 bergirisk. Alt i alt en fin dag og greit
med ny fugl i netta; gjerdesmett 4, rødstrupe 21, svarttrost 3, gråtrost 4, rødvinge 3, munk 3,
gransanger 2, fuglekonge 6, stjertmeis 13, svartmeis 2, blåmeis 7, bokfink 2, bjørkefink 12,
grønnfink 20, grønnsisik 4, “brun”sisik 7, gråsisik 3, dompap 4 og sivspurv 4…
18 arter (+ cabaret) og totalt 124 fugl merket. 4993 til nå i høst.

Thms