Dagen startet med øsø 9 og overskyet med yr.
Yret ga seg og vinden økte. Hva er best eller
verst? Ettersom værmeldingen fra dagen før var
dårlig satte vi opp nettene først mellom 0800 og
0830. Utrolig dødt om morgenen, men det ble’
da litt fugl uansett.
Regnet som skulle komme
kom ikke før 1630 og da sperret vi nettene. Utenom ringmerkede
fugler kan nevnes 1 kvartbekkasin
på tangstranda på Speidersletta og et par store flokker med
trost, primært gråtrost, på minst 2000
fugler som fyker rundt på øya.
Til tross for mye vind og dårlig vær klarte vi å ringmerke 96 fugl
av 14 arter – rødvingetrost 2,
gråtrost 1, svarttrost 1, grønnsisik 33, brunsisik 1, blåmeis 2,
gjerdesmett 4, stjertmeis 8,
trekryper 2, fuglekonge 13, rødstrupe 2, munk 16, grønnfink 8 og
bjørkefink 3. Høstens total
er nå oppe i 4.817 ringmerkede fugler – for hele året 6.312.

Terje