Morgenen startet med NE 9, men ramlet på ettermiddagen til SØ 5 før den tok seg opp igjen.
Regn midt på dagen som stanset tidlig ettermiddag før det ble regn til kvelden.
Mye trost i lufta med minst 1000 gråtrost. Fortsatt bra med spurvehauk med hele 25 denne
dagen. Brage, Tore, Vidar, Vidar og Jan dro inn på dagen og Hans Erik, Terje og Bengt Legnell kom
ut. Bengt kom nesten rett fra Øland hvor han fotograferte både sibirjernspurv og asurmeis. Vi er
fornøyd med kun en av artene de kommende dagene.
Totalt 67 fugler ringmerket i dag – 20 grønnfink, 2 rødstrupe, 11 brunsisik, 2 fuglekonge, 8
gjerdesmett, 6 rødvingetrost, 1 jernspurv, 1 bokfink, 1 bjørkefink, 4 svarttrost, 1 gråtrost, 2
gråsisik og 8 blåmeis. Det er nå ringmerket 4721 fugler i høst og totalt 6216 for hele året.

Terje