Liten kuling 12 m/s fra NE og 6 grader var ikke akkurat noen god start på dagen, og antallet vi
kunne ringmerke falt radikalt i dag. Vinden økte til ca. 14 m/s, men til vår store overraskelse
var det et markert og godt synlig trekk av spurvehauk over fjorden mot Østfold. Nærmere 50
eks. ble observert sammen med en hunnfarget myrhauk.
Ringmerket; gjerdesmett 3, jernspurv 2, rødstrupe 2, svarttrost 1, gråtrost 2, rødvingetrost 1,
måltrost 1, stjertmeis 1, blåmeis 2, bjørkefink 1, grønnfink 11, bergirisk 1, brunsisik 6 og gråsisik
1. Totalt 35 fugl merket (15 nett hele dagen, “Blåstjert” tatt ned pga vinden).
Tore