NE 11 m/s om morgenen satte sitt preg på dagen, men igjen fikk vi en dag med overraskende
mye fugl ringmerket. Nettfangst ved foringsbrettet (=”Kopenettet”) ga hele 91 grønnfink.
Teinefisket ble avsluttet i dag – en dag før forventet grunnet dårlig værmelding med kuling fra NØ
12 m/s i morgen. Dagens fangst ble nok en gang et “hav” av krabber + 1 hummer, samt en
hummer under minstemålet. Årets totalfangst på de 14 dagene teinene har stått ute ble 15
hummer, noe som er litt dårligere enn det som man hadde håpet. Men her må nok den
langvarige kulingen ta en stor del av skylden.
Brage Heggland ble hentet på Sandøsund på ettermiddagen.
Ringmerking; spurvehauk 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 11, svarttrost 1, gråtrost 3, måltrost 2,
rødvingetrost 4, munk 1, gransanger 2, fuglekonge 1, stjertmeis 5, bokfink 1, bjørkefink 5,
grønnfink 91, stillits 1, grønnsisik 2, bergirisk 1, brunsisik 12 og gråsisik 8. Totalt 153 merket (15
nett hele dagen, totalt 4619 i høst).

Tore og Jan