“NE-passaten” fortsetter å dominere ytre Oslofjord, idag med 9 m/s. Dette var den 12. dagen på
rad med denne vindretningen! Igjen godt trekk av finkefugl med grønnfink som dominerende art.
Det ble fanget hele 98 grønnfink (foring) og 27 brunsisik (lyd). Av spesielle observasjoner er kun
en hunnfarget myrhauk og tre vandrefalker verdt å nevne.
Når det gjelder hummerfisket de to siste dagene, så ble det 1 hummer + 3 med utrogn i går og 1
hummer + 1 med utrogn i dag. Det var forøvrig enorme mengder med krabber, og i dag fikk vi
ca. 125 stykker hvorav 90 % var skallskiftere. Noen få topp hunnkrabber med god hoderogn og
endel hannkrabber der klørne var helt toppers. Etter to solide krabbemåltider blir det nå godt med
frosne klør å ha med seg hjem.
Ringmerking; sidensvans 1, gjerdesmett 5, rødstrupe 10, svarttrost 2, gråtrost 2, måltrost 4,
rødvingetrost 2, munk 1, fuglekonge 9, stjertmeis 3, trekryper 2, bjørkefink 4, grønnfink 98,
grønnsisik 1, bergirisk 1, brunsisik 27, gråsisik 7 og sivspurv 1. Totalt 180 ringmerket (15 nett
hele dagen, totalt 4.466 merket i høst).

TG og Jan