I dag var vinden litt spakere enn de siste par dagene, men var likevel oppe i 11,6 m/s fra NE om
morgenen. Det var tydelig at en del finkefugler som likevel benyttet mulighetene og disse
dominerte trekket over øya denne dagen. Etter noen dagers “tørke” var det igjen litt fugl i
bevegelse også nede i vegetasjonen og dagen var egentlig en liten opptur igjen.
Jan fikk endelig mulighet for å sjekke de siste teinene som har ligget utilgjengelig i nordøst-
kulingen i over en uke. Dessverre fikk han bare en hummer, mens to med uterogn måtte
slippes ut igjen.
Ringmerking; gjerdesmett 1, rødstrupe 7, svarttrost 2, gråtrost 2, rødvingetrost 1, fuglekonge
16, kjøttmeis 1, trekryper 1, bokfink 3, bjørkefink 1, grønnfink 45, grønnsisik 3 og brunsisik 21.
Totalt ble 104 fugl merket (13 nett hele dagen).

TG