Det blåste hatter og staur om morgenen (NNE 15 m/s). Det var overhodet ikke trekkfugl i lufta
og kun “Kopenettet” og “Fuglekonge” ble åpnet. På grunn av vindforholdene kunne de tre som
skulle forsterke bemanningen ikke hentes fra Sandøsund. Nytt forsøk skal eventuelt prøves i
morgen, men vindforholdene vil avgjøre.
Ringmerking; 1 gjerdesmett og 1 rødstrupe. Kun 2 fugl merket.
Totalt har det nå blitt ringmerket 4008 fugl i høst.

TG