Igjen sterk vind fra NE om morgenen (NE 10 m/s) som medførte at det var lite fugl på øya.
Litt kaotisk dag hvor nettene måtte stenges tidlig pga av mannskapbytte. Anders dro inn ca. kl.
14, Tore kom ut ca. 15.
Ringmerket; gjerdesmett 5, jernspurv 1, rødstrupe 5, rødvingetrost 1, gransanger 1,
fuglekonge 1, grønnfink 2 og brunsisik 1. Totalt kun 17 fugl merket.

(TG)