NE 10 m/s om morgenen.
Ringmerket; gjerdesmett 2, rødstrupe 4, svarttrost 1, munk 1, fuglekonge 8, bokfink 2,
bjørkefink 2, grønnfink 16, brunsisik 1. Totalt 37 ringmerket.
Fredrik inn på ettermiddagen.
(TG)