Det samme været med litt for sterk vind fra NNØ, 8 sekundmeter og økende utover
dagen med maks 12 m/s på kvelden. Allikevel bra med fugl på morgenen uten det
helt spesielle. Dagsfangsten sluttet på 175 ringmerkete fugler fordelt slik; Gjerdemett
21, rødstrupe 20, svarttrost 5, måltrost 1, rødvingetrost 1, munk 9, gransanger 1,
fuglekonge 69, blåmeis 1, trekryper 3, grønnfink 36, grønnsisik 2, brunsisik 6.

Vi fikk flyttet båten litt lenger ut i bukta, slik at det var mulig å sjekke noen teiner
på ettermiddagen. Tok ikke sjansen på å trekke teinene langs østsiden, men de 5 på
sørsiden ble kontrollert med meget godt resultat. 5 hummer gir et snitt på 1 per
teine. Neste trekk blir sannsynligvis ikke før mandag i neste uke hvis det varslede
været slår til.

Jan