Vinden fra NNØ fortsatte, men ikke fullt så heftig som i går. På ettermiddagen hadde
den løyet til 4 sekundmeter. Været var hele tiden klart med sol og meget god sikt.
Temperaturen hadde også sunket litt i forhold til de siste dagene. Jan fikk trukket sine
teiner med dertil god fangst av krabbe. Det ble også 5 hummer som holdt målet, samt
2 rognhummer som fikk friheten tilbake. Det ble nok en god dag for fangst og ring-
merking. Tallenes tale er disse; Heipiplerke 1, gjerdesmett 26, rødstrupe 39, svart-
trost 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, munk 14, gransanger 4, fuglekonge 72, blåmeis
4, trekryper 2, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 16, brunsisik 2, sivspurv 1. Totalt
193 fugl.

Jan