Til tross for litt heftig vind – dene gangen fra NNØ 10 – ble dagen rekordstor med
hensyn til høstens ringmerking så langt. Overskyet vær hjalp til, og tilsammen
endte vi opp i 353 ringmerkete fugler. Spesielt må nevnes høstens gulbrynsanger
nr. 11. Morsomt også med en ung hann av spurvehauk på sen ettermiddag. Dagens
tall ble disse; Spurvehauk 1, gjerdesmett 51, jernspurv 1, rødstrupe 127, svarttrost
3, måltrost 8, møller 1, munk 32 gransanger 41, gulbrynsanger 1, fuglekonge 65,
blåmeis 2, bjørkefink 2, grønnfink 8, grønnsisik 1, brunsisik 4 og sivspurv 5.

Jan