Vinden løyet og sjøen la seg ganske bra utover morgenen og dagen. Godt med
fugl morgen/formiddag. Jan plukket stort sett ut av nettene, og Vidar satt og
ringmerket. To nye gulbrynsangere ble merket tidlig morgen, en hann og en hunn
– begge ungfugler. Ellers ble det fanget og ringmerket en stillits om ettermiddagen.
Vidar dro inn ca. kl.16.15, og Anders og Fredrik med sine to barn kom ut deretter.
Jan fikk også satt ut sine hummerteiner agnet med salt sild på østsiden og sørsiden
av Store Færder. Forhåpentligvis blir det trekking av teinene på mandag. Dagens
ringmerking; Gjerdesmett 36, jernspurv 5, rødstrupe 49, svarttrost 3, måltrost 3,
munk 9, gransanger 8, gulbrynsanger 2, fuglekonge 29, blåmeis 6, trekryper 2,
bokfink 2, grønnfink 21, stillits 1, grønnsisik 1, brunsisik 1, sivspurv 2. Totalt 180
fugl.

Jan